INTERVJU: MT.EVEREST OCH RESAN MOT MITT HÖGSTA MÅL